III International Conference “Nonisothermal Phenomena & Processes:
from Thermal Explosion Theory to Structural Macrokinetics”
November 28–30, 2016, Chernogolovka (Moscow region, Russia)
(Conference devoted to the 85th birthday Prof. Alexander G. Merzhanov)

III International Conference
Nonisothermal Phenomena & Processes:
from Thermal Explosion Theory to Structural Macrokinetics
November 28–30, 2016, Chernogolovka (Moscow region, Russia)

Committees

International Organizing Committee

General Chairman:
M.I. Alymov (Russia)
Co-chair:
I.P. Borovinskaya (Russia)

International Advisory Board:


 • S.M. Aldoshin (Russia)
 • A.P. Amosov (Russia)
 • V.V. Azatyan (Russia)
 • A.A. Berlin (Russia)
 • F. Bernard (France)
 • V.V. Boldyrev (Russia)
 • V.A. Borodulya (Belarus)
 • A.L. Buchaсhenko (Russia)
 • V.M. Buznik (Russia)
 • G. Cao (Italy)
 • O.N. Chupakhin (Russia)
 • V.E. Fortov (Russia)
 • Z.Y. Fu (China)
 • E. Gutmanas (Israel)
 • A. Hayhurst (UK)
 • E.N. Kablov (Russia)
 • S.L. Kharatyan (Armenia)
 • B.B. Khina (Belarus)
 • G.I. Ksandopulo (Kazakhstan)
 • L.I. Leont’ev (Russia)
 • E.A. Levashov (Russia)
 • J. Li (China)
 • J. Lis (Poland)
 • L.T. De Luca (Italy)
 • N.Z. Lyakhov (Russia)
 • Yu.M. Maksimov (Russia)
 • Z.A. Mansurov (Kazakhstan)
 • K. Martirosyan (USA)
 • Yu.M. Mikhailov (Russia)
 • I.I. Moiseev (Russia)
 • A.S. Mukasyan (USA)
 • B.F. Myasoedov (Russia)
 • J.-C. Niepce (France)
 • O. Odawara (Japan)
 • G. Oniashvili (Georgia)
 • V.Ya. Shevchenko (Russia)
 • A.S. Shteinberg (USA)
 • N.N. Smirnov (Russia)
 • K.A. Solntsev (Russia)
 • G.F. Tavadze (Georgia)
 • A.Yu. Tsivadze (Russia)
 • Yu.V. Tsvetkov (Russia)
 • P. Vincenzini (Italy)
 • G.G. Xanthopoulou (Greece)
 • O. Yücel (Turkey)
 • V.E. Zarko (Russia)

Local Organizing Committee

Chairman:
A.E. Sytschev (Russia)
Local Committee Members:
V.N. Sanin (Russia)
O.O. Likhanova (Russia)
Yu.A. Sapronov (Russia)
O.K. Kamynina (Russia)
M.A. Nasonova (Russia)
O.V. Amelina (Russia)

Program Committee

Chairman:
A.S. Rogachev (Russia)
Program Committee Members:
S.M. Frolov (Russia)
E.A. Levashov (Russia)
A.S. Mukasyan (USA)
Yu.B. Scheck (Russia)
A.V. Enman (Russia)